ई –पेपर | विज्ञापन | ग्राहक बन्नुहोस | Podcast | Newbiz
arthik abhiyan
अंक समाचार
तथ्यांकोवाच : रू. ४ करोडको एमाइन यौगिकको आयात

काठमाडौं (अस) । औद्योगिक प्रयोजनका लागि खपत हुने जैविक रसायन एमाइन यौगिकको आयातको वार्षिक औसत वृद्धिदर सन्तोषजनक छ । गत आर्थिक वर्षमा एमाइन यौगिकको आयात लगभग रू. ३ करोड ६७ को आयात थियो । मुलुकमा औद्योगिक प्रयोजनका लागि खपत हुने जैविक रसायन उत्पादन नभएको अवस्थामा यस्ता उत्पादनको आयातमा वृद्धि हुनु...

विस्तृतमा →

तथ्यांकोवाच : रू.१ अर्ब ६ करोडको एमिनो यौगिक आयात

काठमाडौं (अस) । औद्योगिक प्रयोजनका लागि खपत हुने जैविक रसायन  एमिनो यौगिक आयातको वार्षिक औसत वृद्धिदर २२ दशमव २९ प्रतिशत छ । गत आर्थिक वर्षमा लगभग १ अर्ब ६ करोडको एमिनो यौगिक आयात भएको थियो । । मुलुकमा औद्योगिक प्रयोजनका लागि खपत हुने जैविक रसायन उत्पादन नभएको अवस्थामा यस्ता उत्पादनको आयातमा वृ...

विस्तृतमा →

तथ्यांकोवाच : सल्फोनेटेड, नाइट्रेड व्युत्पन्न फोस्फोरिक इस्टरको आयातमा उतारचढाव

काठमाडौं (अस) । औद्योगिक प्रयोजनका लागि खपत हुने जैविक रसायन सल्फोनेटेड, नाइट्रेड व्युत्पन्न फोस्फोरिक इस्टर आयातको वार्षिक औसत वृद्धिदर अस्थिर रहेको छ । गत आर्थिक वर्षमा पनि सल्फोनेटेड, नाइट्रेड व्युत्पन्न फोस्फोरिक इस्टरको आयात अति न्यून छ । मुलुकमा औद्योगिक प्रयोजनका लागि खपत हुने जैविक रसायन उत्...

विस्तृतमा →

तथ्यांकोवाच : सल्फोनेटेड, नाइट्रेड व्युत्पन्न फोस्फोरिक इस्टरको आयातमा उतारचढाव

काठमाडौं (अस) । औद्योगिक प्रयोजनका लागि खपत हुने जैविक रसायन सल्फोनेटेड, नाइट्रेड व्युत्पन्न फोस्फोरिक इस्टर आयातको वार्षिक औसत वृद्धिदर अस्थिर रहेको छ । गत आर्थिक वर्षमा पनि सल्फोनेटेड, नाइट्रेड व्युत्पन्न फोस्फोरिक इस्टरको आयात अति न्यून छ । मुलुकमा औद्योगिक प्रयोजनका लागि खपत हुने जैविक रसायन उत्...

विस्तृतमा →

तथ्यांकोवाच : सल्फोनेटेड, नाइट्रेड व्युत्पन्न फोस्फोरिक इस्टरको आयातमा उतारचढाव

काठमाडौं (अस) । औद्योगिक प्रयोजनका लागि खपत हुने जैविक रसायन सल्फोनेटेड, नाइट्रेड व्युत्पन्न फोस्फोरिक इस्टर आयातको वार्षिक औसत वृद्धिदर अस्थिर रहेको छ । गत आर्थिक वर्षमा पनि सल्फोनेटेड, नाइट्रेड व्युत्पन्न फोस्फोरिक इस्टरको आयात अति न्यून छ । मुलुकमा औद्योगिक प्रयोजनका लागि खपत हुने जैविक रसायन उत्...

विस्तृतमा →

तथ्यांकोवाच : रू. २० करोडको सल्फोनेटेड, नाइट्रेड व्युत्पन्न कार्वोक्सिलिक एसिड एनल्डिहाइड्स लगायतको आयात

काठमाडौं (अस) । औद्योगिक प्रयोजनका लागि खपत हुने जैविक रसायन सल्फोनेटेड, नाइट्रेड व्युत्पन्न कार्वोक्सिलिक एसिड एनल्डिहाइड्स, पेरोक्साइड र पेरोक्साइएसिडको आयातको वार्षिक औसत वृद्धिदर २० प्रतिशत रहेको छ । गत आर्थिक वर्षमा सल्फोनेटेड, नाइट्रेड व्युत्पन्न कार्वोक्सिलिक एसिड एनल्डिहाइड्स, पेरोक्साइड र प...

विस्तृतमा →

तथ्यांकोवाच : सल्फोनेटेड, नाइट्रेड व्युत्पन्न असन्तृत्प एसिड लगायतको आयात सन्तोषजनक

काठमाडौं (अस) । औद्योगिक प्रयोजनका लागि खपत हुने जैविक रसायन  सल्फोनेटेड, नाइट्रेड व्युत्पन्न असन्तृत्प एसिड, असाइक्लिक मोनोकार्वोक्सिलिक एनल्डिहाइड्स, पेरोक्साइड र पेरोक्साइएसिडको आयातको वार्षिक औसत वृद्धिदर २१ दशमलव ९९ प्रतिशत छ । गत आर्थिक वर्षमा यस्ता पदार्थको आयात ५ करोड ६५ लाख रुपैयाँ बरा...

विस्तृतमा →

तथ्यांकोवाच : रू. ६४ करोडको सल्फोनेटेड,नाइट्रेड व्युत्पन्न हेलोजेनेटेड एसिडको आयात

काठमाडौं (अस) । औद्योगिक प्रयोजनका लागि खपत हुने जैविक रसायन सल्फोनेटेड, नाइट्रेड व्युत्पन्न हेलोजेनेटेड एसिडको आयातको वार्षिक औसत वृद्धिदर ११ दशमलव ९१ प्रतिशत रहेको छ । गत आर्थिक वर्षमा सल्फोनेटेड, नाइट्रेड व्युत्पन्न हेलोजेनेटेड एसिडको आयात ६३ करोड ८१ लाख  रुपैयाँ बराबरको भएको थियो, जुन अघिल्...

विस्तृतमा →

तथ्यांकोवाच : रू. ३१ करोडको सल्फोनेटेड, नाइट्रेड व्युत्पन्न केटोन्स र क्विनोन्सको आयात

काठमाडौं (अस) । औद्योगिक प्रयोजनका लागि खपत हुने जैविक रसायन सल्फोनेटेड, नाइट्रेड व्युत्पन्न केटोन्स र क्विनोन्सको आयातको वार्षिक औसत वृद्धिदर ६५ दशमलव शून्य २ प्रतिशत छ । गत आर्थिक वर्षमा सल्फोनेटेड, नाइट्रेड व्युत्पन्न केटोन्स र क्निोन्सको आयात लगभग ३० करोड ८३ लाख रुपैयाँ बराबरको थियो, जुन अघिल्लो...

विस्तृतमा →

तथ्यांकोवाच : रू. २ लाखको सल्फोनेटेड, नाइट्रेड व्युत्पन्न हेलोजेनेटेड एल्डिहाइड्सको आयात

काठमाडौं (अस) । औद्योगिक प्रयोजनका लागि खपत हुने जैविक रसायन सल्फोनेटेड, नाइट्रेड व्युत्पन्न हेलोजेनेटेड एल्डिहाइड्स आयातको वार्षिक औसत वृद्धिदर अस्थिर छ, जुन केही लाखमा सीमित रहेको देखिन्छ । मुलुकमा उक्त जैविक रसायन उत्पादन नभएको अवस्थामा आयात बढ्नु औद्योगिक क्षेत्रका लागि सकारात्मक हो भने यस्ता वस...

विस्तृतमा →