arthik abhiyan Preeti to Unicode

Paste preeti font here